වීඩියෝ

සමාගමේ වීඩියෝව

නිෂ්පාදන වීඩියෝව

PE පයිප්ප යන්ත්රය

PVC පයිප්ප යන්ත්රය

PVC විදුලි සන්නායක පයිප්ප සෑදීමේ යන්ත්රය

PPR පයිප්ප සෑදීමේ යන්ත්රය

ද්විත්ව බිත්ති රැලි සහිත පයිප්ප සෑදීමේ යන්ත්‍රය (සිරස්)

ද්විත්ව බිත්ති රැලි සහිත පයිප්ප සෑදීමේ යන්ත්රය තිරස්

PE Hollow Wall Winding Pipe Extrusion Machine

ස්වයංක්‍රීය නල විදුම් සහ ස්ලොටිං යන්ත්‍රය


  • ෆේස්බුක්
  • linkedin
  • ට්විටර්
  • youtube